Registrácia na spojenú konferenciu prebieha pod patronátom hlavného organizátora konfernecie – Občianske združenie RESpect KE: