Všetky príspevky, prednesené na konferencii, budú recenzované a uvedené v zborníku konferencie.

Autori majú pripravenú formu príspevku:
doc: Šablona ALER, Template ALER, docx: FormaALER

Organizátori si dovoľujú požiadať vážených autorov, aby pripravenú formu príspevku využili. Minimalizujú sa tak možné problémy pri zostavovaní zborníka konferencie.

Príspevky posielajte na kontaktnú adresu konferencie:

ALER 2022 – Institute of Aurel Stodola
Komenského 843
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak republic
telefón: +421 917 714678
e-mail: pavel.simon@feit.uniza.sk