Pokyny pre autorov

Všetky príspevky, prednesené na konferencii, budú recenzované a uvedené v zborníku konferencie.

Vybrané príspevky môžu byť uverejnené v indexovanom odbornom časopise Advances, VŠB – Technická univerzita v Ostrave.

Autori majú pripravenú formu príspevku:
doc: Šablona ALER, Template ALER, docx: FormaALER

Organizátori si dovoľujú požiadať vážených autorov, aby pripravenú formu príspevku využili. Minimalizujú sa tak možné problémy pri zostavovaní zborníka konferencie.

Príspevky posielajte na kontaktnú adresu konferencie:

ALER 2021, Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši
Ul. kpt. J. Nálepku č. 1390
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

telefón: +421 917 714678
e-mail: pavel.simon@feit.uniza.sk