ALER
Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Žilinská univerzita v Žiline
Ul. kpt. J. Nálepku č. 1390,
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
telefón: +421 917-714678
e-mail: pavel.simon@feit.uniza.sk