Miesto konania:

Internet / Liptovský Mikuláš

Týmto organizačný výbor oznamuje termín včasnej registrácie do 30. 9. 2022.
Príspevky do zborníka budeme zberať do 10. 10. 2022.
Do 28. 10. 2022 prebehne proces recenzií príspevkov.
Vydanie zborníka očakávame do 31. 10. 2022.