Miesto konania:

Liptovský Mikuláš

Predbežný program konferencie ALER 2021 (16. a 17. 9.2021)

Program konferencie bude upresnený po dodaní podkladov účastníkov a zverejnený na stránkach konferencie ALER. Registrovaným účastníkom, samozrejme, program zašleme v dostatočnom predstihu.

Streda 15. 9. 2021

18:00  Priateľské posedenie

Štvrtok 16. 9. 2021

8:30 Registrácia účastníkov

9:00 Prednáškový blok ALER

12:00 Obed

14:00 Prednáškový blok ALER

19:00 Večera a program

Piatok 17. 9. 2021

9:00 Prednáškový blok

12:00   Záver konferencie a obed