Miesto konferencie

Horský hotel Mních***

Bobrovec 909, 032 21 Liptovský Mikuláš, Slovensko

GPS: 49.150 85 S, 20.285783 V hotelmnich.sk/: online-rezervacia

Vložné na konferenciu:

Vložné zahŕňa stravu, občerstvenie, konferenčné materiály, zborník a organizačné zabezpečenie konferencie.

140,- €

Faktúra Vám bude zaslaná po úspešnej registrácii prostredníctvom stránky tu. Vložné nezahŕňa náklady na ubytovanie!

Rokovací jazyk

Slovenský, český, anglický jazyk (bez tlmočenia).

Zborník konferencie

Zborník konferencie na CD je možné na základe individuálnych požiadaviek doplniť aj o prezentácie, prípadne obrázky, v bežne podporovaných formátoch (bmp, pcx, jpg) alebo priamo vo formáte pdf.
Zborník bude distribuovaný podľa adries, uvedených na prihláške, prípadne upresnenej pri prezentácii.

Ubytovanie:

Organizátor zabezpečuje len rezerváciu dostatočného počtu izieb v hoteli Zelená Lagúna! Izby máme rezervované do konca januára!

Ubytovanie si hradia účastníci konferencie sami!

Partneri

Partneri sa môžu prezentovať tiež formou posterov počas prestávok. Ich prezentácie v elektronickej podobe môžu byť súčasťou zborníka konferencie.

Spoločenský program

Súčasťou konferencie bude neformálne spoločenské posedenie.
Účastníci konferencie majú možnosť podniknúť individuálnu vychádzku do Jánskej doliny a oboznámiť sa s jej prírodnými krásami.
Prípadne môžu obdivovať prírodné krásy iných častí Liptova a okolitých Tatier. K tomu sa odporúča využiť možnosti predĺžiť si pobyt až do nedele.
Ďalšie informácie o zaujímavostiach a kultúrnych podujatiach Liptova je možné nájsť na
stránke informačného centra Liptovského Mikuláša