Rokovací jazyk

Slovenský, český, anglický jazyk (bez tlmočenia).

Zborník konferencie

Zborník konferencie na CD je možné na základe individuálnych požiadaviek doplniť aj o prezentácie, prípadne obrázky, v bežne podporovaných formátoch (bmp, pcx, jpg) alebo priamo vo formáte pdf.
Zborník bude distribuovaný podľa adries, uvedených na prihláške, prípadne upresnenej pri prezentácii.