Konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok zahŕňa zborník a organizačné náklady.

Zaplatené do 30. 9. 2022

  • Pri platbe do 30. 9. 2022 je cena:
    • Konferenčný poplatok: 40 €
    • Pre doktorandov a študentov: 21 €

Zaplatené po 30. 9. 2022

  • Konferenčný poplatok: 60 €
  • Pre doktorandov a študentov: 35 €

Konferenčný poplatok uhraďte na účet

Konferenčný poplatok je možné uhradiť aj na mieste konania konferencie iba priamo v € (Eurách).
Daňový doklad bude vystavený na požiadanie pri prezentácii, prípadne bude zaslaný poštou. Účtovne konferenciu zabezpečuje náš partner
Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE:
Jozefa Hagaru 9
831 51 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42 181 186; DIČ: 202 311 467 6; nie je platca DPH

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK30 1100 0000 0029 2185 0260 ako variabilný symbol (VS) na platbu prosím použite číslo vašej faktúry.