Konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok zahŕňa zborník a organizačné náklady.

Zaplatené do 1. 9. 2021

  • Pri platbe do 1 9. 2021 je cena:
    • Konferenčný poplatok: 100 €
    • Pre doktorandov a študentov: 55 €

Zaplatené po 1. 9. 2021

  • Konferenčný poplatok: 140 €
  • Pre doktorandov a študentov: 80 €

Konferenčný poplatok uhraďte na účet

Konferenčný poplatok je možné uhradiť aj na mieste konania konferencie iba priamo v € (Eurách).
Daňový doklad bude vystavený na požiadanie pri prezentácii, prípadne bude zaslaný poštou. Účtovne konferenciu zabezpečuje náš partner Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE:
Jozefa Hagaru 9
831 51 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42 181 186; DIČ: 202 311 467 6; nie je platca DPH

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK30 1100 0000 0029 2185 0260 ako variabilný symbol (VS) na platbu prosím použite číslo vašej faktúry.