• Zaslanie záväznej prihlášky 30. 9. 2022
  • Úhrada vložného 10. 10. 2022
  • Zaslanie príspevku 10. 10. 2022
  • Vydanie zborníka 31. 10. 2022