Dôležite termíny

  • Zaslanie záväznej prihlášky 30. 8. 2021
  • Úhrada vložného 13. 9. 2021
  • Zaslanie príspevku 14. 9. 2021
  • Zahájenie konferencie 16. 9. 2021

Konferencia ALER 2021

16. – 17. 9. 2021

1. Deň konfrencie, 16. 9. 2021

08:30 – 09:00 Registrácia

09:00 -16:00 rokovanie konferencie

2. Deň konfrencie, 17. 9. 2021

9:00 -12:00 rokovanie konferencie