Príspevky neprešli jazykovou korektúrou. Formálna úprava príspevkov mohla byť zmenená z dôvodu úpravy štýlu zborníka.

Príspevky boli pripomienkované recenzentmi.

2021: ISBN 978-80-972992-7-9

2020: nekonalo sa

2019: ISBN 978-80-89456-36-9

2018: ISBN 978-80-89456-33-8

© Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka v Liptovskom Mikuláši a Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline, 2007 až  2021.

Prístup k jednotlivým článkom vo všetkých rokoch: Zborník ALER

Zborník konferencie ALER

Bude zverejnený po konaní konferencie

Druh:                            Neperiodická účelová publikácia

Názov:                         Alternatívne zdroje energie – ALER. Zborník príspevkov a vystúpení

Internet:                       ses.vus.sk; aler.sk

Miesto konania:          podľa rokov usporiadania

Vydavateľ:                    SES – pobočka v Liptovskom Mikuláši

Zodpovedný redaktor: Ing. Pavel Šimon, CSc.

Titulka zborníka v pdf formáte: ALER_2018_zbornik-uvod Stiahnuť

Archív minulých ročníkov