ALER

Medzinárodná vedecko-odborná konferencia
ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE
ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES

Odborní partneri:

Mediálni partneri:

Informácie

Organizované Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši a Slovenská elektrotechnická spoločnosť
Editor Ing. Pavel Šimon, CSc.
Názov Zborník ALER Medzinárodnej vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES) 2019"
Vydané: Liptovský Mikuláš 2019
Počet strán 171
ISBN 978-80-89456-36-9